Zapytaj o darmową wycenę

09.00 do 18.00 Poniedziałek - Piątek

03-242 Warszawa Kondratowicza 19/32

Telefon +48 785 02 40 85

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT jest zobowiązany przesyłać co miesiąc plik JPK_VAT. Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK, został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów by usprawnić pracę organów podatkowych i kontroli skarbowej. Jest to pewne rozwiązanie informatyczne składające się ze zbiorów danych wygenerownych automatycznie z oprogramowania księgowego firmy, o określonej formie i pozwala na łatwy ich przegląd jak i analizę. JPK jest zbiorem danych za dany okres o operacjach gospodarczych.
JPK jest wysyłany bezpośrednio z systemu informatycznego do Ministra Finansów a stamtąd trafiają do odpowiednich urzędów skarbowych.

Rewolucyjna nowelizacja ustawy o KRS z 15 marca 2018 roku stanowi, że od 1 października 2018 roku zostały wprowadzone kolejne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych - od tego dnia można je składać wyłącznie przez internet oraz podpisywane mogą być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zmiana ta więc zmusza przedsiębiorców, składających do KRS sprawozdania finansowych, do nowych obowiązków.

Od paru miesięcy słyszymy na każdym kroku hasło RODO i mimo, iż natrafiamy na nie w każdym miejscu wciąż wielu przysparza kłopotów zrozumienie istoty sprawy. W teorii RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, nowe, unijne prawo, obowiązujące od stosunkowo niedawna bo od 25 maja 2018 roku, które w zupełnie nowy sposób definiuje zasady zarządzania danymi osobowymi w firmach i urzędach.

Mimo, że w obecnej dobie gdzie księgowość cieszy się sporą popularnością jako kierunek studiów wiele osób wciąż nie wie, że sam zawód księgowego jest zapisany w polskiej historii już od XIX wieku gdzie to wtedy zaczęto wydawać pierwsze fachowe publikacje na temat buchalterii - dzisiejszej księgowości. Zawód księgowego na przestrzeni lat bardzo się zmienił, w nawiązaniu do zmian stosunków gospodarczych czy postępem technologicznym, który dokonał się w XX w. Ponad 100 lat temu więc postanowiono obchodzić Dzień Księgowego.