Zapytaj o darmową wycenę

09.00 do 18.00 Poniedziałek - Piątek

03-242 Warszawa Kondratowicza 19/32

Telefon +48 785 02 40 85

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Rewolucyjna nowelizacja ustawy o KRS z 15 marca 2018 roku stanowi, że od 1 października 2018 roku zostały wprowadzone kolejne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych - od tego dnia można je składać wyłącznie przez internet oraz podpisywane mogą być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zmiana ta więc zmusza przedsiębiorców, składających do KRS sprawozdania finansowych, do nowych obowiązków.

Do 30 września trwał swoisty okres przejściowy - spółki składające sprawozdanie do KRS mogły jeszcze sporządzać je w formie papierowej ale przesyłać tylko drogą elektroniczną.

Pierwszym etapem po przygotowaniu sprawozdania, i po podpisaniu go w zgodzie z zasadami reprezentacji podmiotu, będzie ich zeskanowanie tworząc elektroniczną kopię. Następnie przynajmniej jedna osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu musi podpisać elektroniczną kopię podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Co najmniej jedna osoba oznacza, że skan mogą podpisać wyłącznie wspólnicy uprawnieni do reprezentacji lub członkowie zarządu co też przekłada się na fakt, że osobą składającą sprawozdanie nie może być np. prokurent spółki.

Osoba składająca sprawozdanie musi posiadać numer PESEL ujawniony w KRS. Odpowiednio przygotowane dokumenty należy wysłać następnie do KRS za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego a później, po zatwierdzeniu ich, złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym.